Marcel Fisser Band ft. Elske DeWall
Oostsingel - Woerden - Vakantieweek, Woerden
Elske DeWall en Nederlands Douane Orkest
Visserijdagen, Harlingen tickets
Elske DeWall & Friends oa Krystl, Leona Philippo, Alides Hidding
Zuidergrachtconcert t.o. Proefverlof Blokhuispoort, Leeuwarden tickets